Video - Lịch phát sóng

Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
31/08/2014 CN Gan cóc tía VTV3 22:15
30/08/2014 Bảy Giúp đỡ người khác VTV3 22:15
29/08/2014 Sáu Người con vô cảm VTV3 22:15
28/08/2014 Năm Bài kiểm tra VTV3 22:15
27/08/2014 Bức tranh của voi con VTV3 22:15
26/08/2014 Ba Món quà tặng cha VTV3 22:15
25/08/2014 Hai Cặp kính màu hồng VTV3 22:15
Gan cóc tía 4:39

Gan cóc tía

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Giúp đỡ người khác 4:38

Giúp đỡ người khác

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Người con vô cảm 5:17

Người con vô cảm

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Bài kiểm tra 4:55

Bài kiểm tra

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Bức tranh của voi con 5:07

Bức tranh của voi con

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Món quà tặng cha 5:59

Món quà tặng cha

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Cặp kính màu hồng 5:27

Cặp kính màu hồng

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Mẹ là đôi chân của con 4:47

Mẹ là đôi chân của con

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Nỗi niềm ngày đầu đông 3:49

Nỗi niềm ngày đầu đông

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Nỗi niềm ngày đầu đông 3:49

Nỗi niềm ngày đầu đông

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Ai nói nhiều 3:56

Ai nói nhiều

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Tặng áo 5:44

Tặng áo

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước

Chương trình

quang cao
quang cao
quang cao