Video - Lịch phát sóng

Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
24/03/2014 Hai Cõng cha đi viện VTV3 22:15
23/03/2014 CN Người tri ân VTV3 22:15
22/03/2014 Bảy Xác định tuổi VTV3 22:15
21/03/2014 Sáu Sỹ diện VTV3 22:15
20/03/2014 Năm Học trò cũ VTV3 22:15
19/03/2014 Giá trị của lời cảm ơn VTV3 22:15
18/03/2014 Ba Tình mẹ VTV3 22:15
Cõng cha đi viện 4:20

Cõng cha đi viện

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Người tri ân 4:32

Người tri ân

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Xác định tuổi 3:51

Xác định tuổi

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Sỹ diện 4:47

Sỹ diện

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Học trò cũ 4:59

Học trò cũ

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Giá trị của lời cảm ơn 5:27

Giá trị của lời cảm ơn

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Tình mẹ 5:47

Tình mẹ

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
COn dê đực 5:50

COn dê đực

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Điểm khác biệt duy nhất 4:46

Điểm khác biệt duy nhất

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Chắc ăn 4:43

Chắc ăn

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Mày thì biết cái gì 4:21

Mày thì biết cái gì

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Thịt gà 5:32

Thịt gà

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước

Chương trình

quang cao
quang cao
quang cao