Video - Lịch phát sóng

Ngày Thứ Tên phim Kênh Thời gian
14/07/2014 Hai Chính vì lí do đó VTV3 22:15
12/07/2014 Bảy Hai chú hổ con VTV3 22:15
11/07/2014 Sáu Món quà ngày sinh nhật VTV3 22:15
10/07/2014 Năm Đường tắt VTV3 22:15
09/07/2014 Hai chàng tiều phu VTV3 22:15
08/07/2014 Ba Mẹ vắng nhà VTV3 22:15
07/07/2014 Hai Hai bát mì VTV3 22:15
Chính vì lí do đó 4:21

Chính vì lí do đó

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Hai chú hổ con 4:58

Hai chú hổ con

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Món quà ngày sinh nhật 3:50

Món quà ngày sinh nhật

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Đường tắt 6:26

Đường tắt

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Hai chàng tiều phu 4:55

Hai chàng tiều phu

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Mẹ vắng nhà 5:16

Mẹ vắng nhà

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Hai bát mì 3:38

Hai bát mì

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Hai người chăn dê 4:17

Hai người chăn dê

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Thuốc cháy và linh đan 3:49

Thuốc cháy và linh đan

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Ông địa chủ gặp quả báo 5:51

Ông địa chủ gặp quả báo

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Ai sẽ rời tảng đá 5:17

Ai sẽ rời tảng đá

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước
Cây sồi và những ngọn cỏ 4:26

Cây sồi và những ngọn cỏ

4,252,365 lượt xem 5 ngày trước

Chương trình

quang cao
quang cao
quang cao